Informacja o danych osobowych Klientów BP Galeria Podróży Anna Koc

Kto jest administratorem danych osobowych Klientów BP Galeria Podróży?

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest firma „Galeria Podróży Anna Koc” z siedzibą w Olkuszu, CH Atrium, ul. Rabsztyńska 2, Olkusz 32-300.

W jaki sposób można się z nami skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

 • We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę o kontakt za pośrednictwem maila: a.koc@galeriapodrozy.com lub pocztą na adres Anna Koc Galeria Podróży ul. Rabsztyńska 2, Olkusz 32-300 z dopiskiem dot. Przetwarzanie danych osobowych.

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych:

 • Celem, dla których „Galeria Podróży Anna Koc” przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług turystycznych lub ubezpieczeniowych. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych jest:
  • udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

 • Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych na podstawie obowiązujących przepisów oraz w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Państwa umowy (art. 6 ust. 1 lit. b i c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).
 • Galeria Podróży Anna Koc informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

Galeria Podróży Anna Koc przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 • Kontrahentom którzy realizują usługę turystyczną lub ubezpieczeniową,
 • Firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
 • Firmom świadczącym usługi płatności bezgotówkowych w celu przeprocesowania płatności.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

 • Dane osobowe: Pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług turystycznych i ubezpieczeniowych będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych